Serveis

Assessorament, consultoria, acompanyament i auditoria en el compliment de les normatives en seguretat de la informació i dades personals.

Consultoria RGPD / LOPDD

Consultoría Esquema Nacional de Seguridad (ENS)

Consultoria Transparència

L’ús i la gestió de la seguretat de la informació és un element clau per a garantir la confidencialitat de la informació tractada per una entitat.

Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació

Auditories de Sistemes d’Informació

Pla de Contingència

Optimitzem el funcionament i la gestió dels sistemes d’informació i l’organització de d’acord als objectius i estratègia de l’entitat.

Dimensionament i Organització TIC

Pla Director de Sistemes d’Informació

Reenginyeria de processos

Gestió i externalització de projectes TIC

Patents, LPI i propietat intel·lectual

Disseny i direcció de construcció d’infraestructures i instal·lacions tecnològiques.
Menú